Kursy Bhp możemy podzielić na dwa typy.

Co kryje się pod definicjom usługi Bhp? To niezwykle ważne prace, jakimi zajmuje się bardzo dużo przedsiębiorstw, oferują one też bardzo wysoko wyspecjalizowane usługi przeciwpożarowe przez sprawowanie stałego nadzoru Bezpieczeństwa pracy nad warunkami panującymi w pracy, jako służba etatowa i zewnętrzna. Nic w tym zadziwiającego. Właściwie dlaczego?

Bo kursy Bezpieczeństwa pracy są przecież obowiązkowe do odbycia dla wszystkich zatrudnionych, którzy dopiero co zaczęli pracować na nowym stanowisku. Kursy LJM – usługi BHP dzielimy na dwa typy. Jakie rzeczywiście wyróżniamy ich rodzaje? Są to szkolenia tzw. wstępne , które obejmują ogólny instruktaż oraz stanowiskowy oraz te okresowe. Kursy te odbywają się w trakcie pracy oraz nie mogą trwać krócej niż 3 godziny lekcyjne.

Zatrudniony człowiek zaznajamia się wtedy z głównymi zasadami Bhp, tzn. z bezpieczeństwem pracy i higieną pracy. A konkretniej ze zbiorem zasad, jakie są powiązane z higienicznym a także bezpiecznym wykonywaniem obowiązków. Nad przestrzeganiem zasad i przepisów Bezpieczeństwa pracy w naszych krajowych zakładach czuwa, nikt inny, jak tylko PIP. Jeżeli mówimy o wymienionym wcześniej instruktażu stanowiskowym, to powinien być on niewątpliwie przeprowadzony, zanim do swojej pracy będzie dopuszczony pracownik, zatrudniony na stanowisku robotniczym, czyli na takim, na którym jest narażony na liczne zagrożenia. Przez to tak istotne jest, żeby nowy pracownik dowiedział się, jakie istnieją metody ochrony przed różnymi zagrożeniami. Na początek objaśnia to na wstępnej rozmowie przełożony, a kolejno bardziej szczegółowo przedstawia to oraz omawia pozostałe czynności instruktor. Punktem końcowym jest przeprowadzony sprawdzian z pozyskanych uprzednio a także zebranych wiadomości.

Instruktaż stanowiskowy musi być jednak przeprowadzony raz jeszcze w pewnych przypadkach, jeśli np na danym stanowisku pracy nastąpią zmiany techniczno-organizacyjne, a wśród nich zmiana procesu technologicznego czy też organizacja miejsc pracy. UWAGA! Przeprowadzenie szkolenia Bhp w charakterze instruktażu ogólnego, oraz stanowiskowego musi być potwierdzone przez uczestniczącego w nim pracownika na piśmie i zaznaczone w jego aktach. Takie oświadczenie powinno mieścić nazwisko i imię danego pracownika a dodatkowo datę oraz miejsce odbycia takiego szkolenia, oraz podpis. Są też wspomniane szkolenia Bezpieczeństwa pracy zwane szkoleniami okresowymi. Czas trwania tych szkoleń jest uzależniony od generalnego programu – maksymalnie to 64 godz. lekcyjne. Jeśli konkretny pracownik okaże własne ważne zaświadczenie, dzięki którym potwierdzi odbycie wymaganego szkolenia okresowego Bezpieczeństwa pracy w danym okresie u jakiegoś innego pracodawcy, może być wtedy zwolniony z pierwszego szkolenia wstępnego. To istotna informacja. To szkolenie może bez wątpienia obejmować pozostałą grupę miejsc pracy, jednakże jego program powinien brać pod uwagę zakres, jaki jest niezbędny by dopuścić do pracy na całkiem nowym stanowisku.