Obróbkę stali nierdzewnej można wykonać z pomocą frezarki lub tokarki

Wyroby ze stali nierdzewnej muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami a także normami, w tym z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodność z normami, dotyczy zarówno sprzętów, tj. pilarki taśmowe, pilarki tarczowe, różnego typu strugarki, lecz również większych maszyn jak na przykład tych , które służą do podnoszenia ludzi, i gdzie możliwe jest ryzyko upadku z wysokości ponad 3 m. Jednak poza zgodnością i bezpieczeństwem maszyn w grę wchodzi też ich jakość.

Wyroby wykonane ze stali nierdzewnej, cechują się wysoką wytrzymałością na awarie mechaniczne a także jak mówi ich nazwa nie mogą być zniszczone przez korozję. Obróbkę takiej stali nierdzewnej istnieje możliwość zrealizować m.in. z pomocą frezarki lub tokarki. Czynności toczenia i frezowania mają na celu nadanie danemu przedmiotowi pożądanego rozmiaru i kształtu, a także stopnia wygładzenia. Czym te dwie techniki odróżniają się między sobą? Toczenie odbywa się, poprzez ruch urządzenia tokarskiego prostopadle lub równolegle do płaszczyzny obracającego się lub nieruchomego obiektu poddawanego obrabianiu. Proces toczenia, służy do otrzymania obiektu o kulistym albo walcowatym kształcie.

Natomiast frezowanie, to obróbka rzeczy która odbywa się poprzez skrawanie przyrządem o nazwie frez, bądź w wypadku techniki CNC frez sterowany numerycznie, gwarantujący dużą precyzję wykonania. Obróbka odbywa się tak, iż narzędzie wykonuje ruch obrotowy, a obrabiany materiał – np. stal nierdzewna, ale także drewno czy tworzywa sztuczne – ruch posuwowy.