Znaczące rozszerzenie przedmiotowego zakresu odpowiedzialności.

Znaczące rozszerzenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności. Nowe brzmienie ustawy wprowadza odpowiedzialność przedsiębiorstwa za każdy ruch zakazany przez przepisy mogący być uznany jako wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, poza przestępstwami ściganymi z prywatnego oskarżenia (między innymi znieważenie, zniesławienie) a także wykroczeń opisanych w przepisach Prawa prasowego. To ważna zmiana w porównaniu do obecnie obowiązującej ustawy, która określa zamknięty katalog wykroczeń i przestępstw skarbowych, za które winę potrafi ponieść podmiot zbiorowy. Musimy wiedzieć przy owej okazji, iż prawo karne nie znajduje się jedynie w kodeksie karnym a także karno-skarbowym kodeksie, albowiem przepisy karne istnieją w bardzo dużej ilości szczególnych ustawach, o których sporządzeniu przedsiębiorcy niejednokrotnie nie mają świadomości. Ważną nowością jest przyjęcie legislacyjnego rozwiązania, w którym to spółka ponosi odpowiedzialność za tak zwane czyny własne, czyli czyny zabronione, jakich znamiona zostaną prowadzone przez działanie lub zaniechanie jego organu (przykładowo rady nadzorczej, zarządu) albo świadome działanie lub zaniechanie osoby należącej do organu (przykładowo osoby należącej do zarządu). Za warunek uważa się jednak, by dany czyn zabroniony pozostawał w bezpośrednim związku z prowadzoną poprzez zbiorowy podmiot działalnością. Należy skupić znaczną uwagę na to, że działanie albo zaniechanie organu spółki niekoniecznie musi stawać się umyślne, co znacznie rozszerza wymiar odpowiedzialności spółki. W obszarze przyporządkowania winy bezpośrednio podmiotowi za własny czyn, projektodawca zaakceptował założenie, że zbiorowy podmiot może wygenerować czyn zabroniony w drodze kolektywnego zachowania. Ściśle z uzasadnieniem projektu ustawy: „W owym wypadku chodzi o niewłaściwe z wymogami prawa albo oceny rozsądku gospodarowanie ryzykiem, albo także brakami w obszarze branżowej staranności.

Zobacz także: Compliance