Najogromniejsze miasto, centrum gospodarcze.

Warszawa – serce Polski. Największe miasto, centrum gospodarcze. W stolicy zamieszkuje ponad 1750 tys. ludzi. Na każdy 1000 mieszkańców przypada stu czterdziestu trzech uczniów szkół wyższych. Nietrudno więc wyliczyć, że uniwersytety w Warszawie kształcą łącznie ponad 250 tysięcy studentów!

Edukacja w uczelniach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej unormowana jest w ustawie dotyczącej Szkolnictwa Wyższego a inne normy, przykładowo Prawo Oświatowe, określają jaki jest rodzaj szkolnictwa w naszym państwie. System ten przewiduje, że rozpoczynający naukę 7 latek ma początkowo ukończyć podstawówkę (osiem lat), kolejno szkołę ponadpodstawową (zależnie od typu od trzech do 5 lat) a kolejno człowiek może pójść na studia. Studia dzielą się na 3 stopnie. Pierwszy to trwające sześć półroczy studia licencjackie lub siedem półroczy – inżynierskie. Po nich na kolejnym szczeblu są dopełniające 2letnie studia magisterskie. Istnieje możliwość studiować 1-wszy a także 2gi etap razem na zawratych studiach magisterskich. Szczebel trzeci, ostatni, to studia doktoranckie. W Warszawie mamy możliwość uczyć się na wszystkich zaplanowanych w systemie etapach nauczania. Jest możliwość robić je w formie dziennej, wieczorowej, jako studia niestacjonarne lub indywidualnie. Szkoły wyższe w stolicy mają w ofercie kilkaset kierunków studiów. Piętnaście z nich posiada status uczelni państwowej. Najbardziej wiekowa i najogromniejsza, to UW. Uczelni prywatnych jest około 40. Niektóre z nich mają niezmiernie dobry standard i własnym działaniem naukowym potrafią być wzorem dla większości uniwersytetów publicznych, a podczas rekrutacji mają realne oblężenie kandydatów.

Zobacz więcej: Uczelnie w Warszawie