Głębinowe studnie buduje się bardzo często na głębokości od 15 do nawet 25 m..

Studnie są pionowymi ujęciami podziemnych wód. Studnie wykonuje się kopiąc lub wiercąc ziemię aż do dotarcia do poziomu wodonośnego. Wodę z studni można wydobyć na kilka różnorakich sposobów. Narzędziem wydobywającym wodę ze studni może być pompa, kołowrót a także rurociąg jaki jest przystosowany do wykonywania tej czynności. Dzięki zainstalowaniu tego rodzaju urządzeń możliwy jest stały pobór wody ze studni. Z powodu na różnorodnego rodzaju narzędzia zainstalowane w studniach można wyróżnić parę ich rodzajów charakteryzując je ze względu na rozmiar, średnicę czy konstrukcję. Oprócz zwykłego typu studni, możemy wyróżnić także studnie głębinowe. Budowa głębinowych studni wyróżnia się od budowy zwyczajnych studni przede wszystkim głębokością do jakiej dociera studnia, oraz dodatkowo sposobem wykorzystania. Studnie głębinowe wykonuje się dla przedsiębiorstwa, a dodatkowo dla indywidualnego użytkownika, z kolei studnie klasyczne wykonuje się dla indywidualnych użytkowników. Studnie głębinowe wykonuje się często na głębokościach od 15 do dosłownie dwudziestu pięciu metrów. Dużą zaletą studni głębinowej jest fakt, że woda jaka pochodzi z nich jest dużo mniej zanieczyszczona niż w wypadku pozostałych studni. Studnie są superową alternatywą dla wodociągów, poprzez to posiadając możliwość nie powinniśmy się zastanawiać nad ich budową.

Źródło: Zobacz tutaj