W Polsce na prezydenta może startować każdy obywatel, który nie później niż w dniu wyborów na prezydenta ukończył 35 rok życia i posiada pełnię praw do wyborów.

Prawodawstwo każdego państwa dokładnie wyznacza sposób wyboru głowy państwa. W konkretnych regulacjach prawnych zdefiniowane jest kto może być wybrany na prezydenta kraju między innymi ile musi mieć lat kandydat, na jakich zasadach rejestracja kandydata jest dokonywana czy oczekuje się od niego zebrania wymaganej liczby podpisów, czy przykładowo kandydat wytypowany jest przez pełnomocników większości uczestników danej partii politycznej a oprócz tego gdy wybory prezydenckie mają się odbywać. W naszym kraju na prezydenta może startować każdy obywatel, który nie później niż w dniu wyborów prezydenckich skończył trzydziesty piąty rok życia oraz posiada całkowitą pełnię praw wyborczych. Do zarejestrowania kandydata na prezydenta obowiązkowo wymagane jest przedłożenie w wyborczej komisji państwowej min. stu tysięcy podpisów. Wybory na prezydenta określone są czterema przymiotnikami, to znaczy są one wolne, równe, powszechne i bezpośrednie. Jeśli 1 kandydat na prezydenta nie uzyskał potrzebnej liczby głosów wtedy przeprowadzana jest 2 tura. Kadencja trwa pięć lat, w przeciwieństwie do USA, gdzie głowa kraju wybierana jest co cztery lata. W Stanach inne są także przepisy zgłaszania kandydatów – wybierani są w prawyborach – a głosowanie na prezydenta nie jest bezpośrednie. Obywatele USA oddają swe głosy poprzez elektorów.

Więcej:  Wybory po