Największą wartością kroplówek jest fakt, że substancje odżywcze oraz płyny wędrują bezpośrednio do krwiobiegu chorego.

Kroplówka, wlew kroplowy jest to zabieg medyczny który polega na podaniu pacjentowi podskórnie, dożylnie, doodbytniczo płynów mających różne substancje np. leki, mikroelementy, glukozę, płyn z solą fizjologiczną oraz substancje krwiozastępcze oraz krwiopochodne. Podawane roztwory lub zawiesiny zawsze są jałowe. Realne jest podawanie kroplówki również w warunkach chałupniczych, o ile pacjent posiada założone wkłucie dożylne a osoba przekazująca płyny jest właściwie przeszkolona. Głównym zadaniem kroplówki to uzupełnienie niedoborów wody albo krwi w ustroju pacjenta a także jego odżywienie oraz wytworzenie równowagi wodno-elektrolitowej jak także kwasowo-zasadowej. Zespół kroplówkowy składa się z:
– specjalistycznego zbiornika,
– kroplomierza,
– przewodu doprowadzającego płyny do ciała, zakończonego igłą bądź kanką.
Kroplówka jest też podawana w ramach doraźnej pomocy lub jako normalny element leczenia. Jednorazowe wlewy w warunkach chałupniczych można wykonać w sytuacji:
– niedoboru wody i nieprawidłowości elektrolitowych spowodowanych biegunką bądź wymiotami,
– ciężkiej gorączki, gdy występuje konieczność nawodnienia organizmu,
– podania lekarstw przeciwbólowych bądź rozkurczowych.
Należy jednak pamiętać, aby prawidłowo zabiegać o miejsce, w którym znajduje się wkłucie dożylne. Ochronić przed infekcjami, zapaleniami, krwiakami. Wszystkie substancje podawane w mieszkaniu powinny być zakupione w aptece i przechowywane w właściwych warunkach.
Systematyczne podanie leków u chorych może być konieczne w sytuacji:
– wyniszczenia rakiem, anoreksją,
– konieczności żywienia pozajelitowego,
– obowiązku systematycznego podawania leków.
Istnieją sytuacje, kiedy wprowadzenie kroplówki w okolicznościach domowych jest niemożliwe. Kwalifikuje się do tego środki krwiopochodne oraz krwiozastępcze, cytostatyki bądź niektóre antybiotyki.
Kroplówki przekazywane w okolicznościach domowych to wielokrotnie preparaty posiadające na celu dostarczenie elektrolitów oraz płynów. To roztwory posiadające rożne stężenia jonów podstawowych pierwiastków: potasu, magnezu, sodu wapnia w formie rozpuszczalnych soli. Wielokrotnie używa się:
– roztwór soli fizjologicznej (NaCl),
– roztwór wieloelektrolitowy,
– standardowy roztwór Ringera bądź z mleczanami.
Ważnym roztworem ochraniającym potrzeby energetyczne organizmu jest roztwór glukozy. Pozwala on na naprawienie niedoborów żywieniowych przez niewielki czas.
Bardzo popularne w obecnym okresie stały się kroplówki witaminowe. Stosowane są nie jedynie do naprawienia niedoborów odżywczych, ale także w celu regulacji po nadmiernym spożyciu alkoholu, żeby zmniejszyć oznaki tak zwanego kaca.
Potwierdzona skuteczność kroplówek jest wysoka. Największą wartością kroplówek jest fakt, iż substancje odżywcze oraz płyny wędrują bezpośrednio do krwiobiegu chorego. Jeśli chory wymaga podawania leków w kroplówce, przed rozpoczęciem podawania płynów należy je wlać do buteleczki z odpowiednim roztworem. Zwykle wykorzystuje się w tym kierunku roztwór soli fizjologicznej (0,9%) lub glukozy (5%)

Zobacz więcej: kroplówka Gdynia