Tak samo podlegają kontrolom izby notarialnej.

Notariusz jest zawodem bardzo cenionym i przydanym. Jego kluczowym zadaniem jest sporządzanie rozmaitych akt notarialnych, a dodatkowo przeprowadzanie innych, wszelakich czynności notarialnych. Specjalista ten powoływany jest przez ministra sprawiedliwości. Często odpowiada za należyte zabezpieczenie różnych umów, przykładowo rozmaitych protokołów czy umów sprzedaży. Wtedy dokumenty te otrzymują tytuł dokumentu urzędowego. Podejmować może także wszelkie czynności związane z dziedziczeniem, spadkiem, testamentem. Odpowiada za odpowiednie sporządzenie pism. Notariusz ponadto może u siebie przechowywać gotówkę, różne papiery wartościowe i inne bardzo ważne informacje. Dużo osób porównuje tenże zawód na przykład do prawnika albo radcy prawnego. Jednakże z prawnego punktu zadania są całkiem inne. Podlegają oni również kontrolom rady izby notarialnej, zatem zobowiązani są do absolutnego przestrzegania różnych przepisów prawnych oraz dodatkowo etyki wykonywanego zawodu. Prócz tego każdy z nich zobowiązany jest do zachowywania tajemnicy zawodowej, poprzez co nie musimy się obawiać, że nasze problemy, czy działania wyjdą do osób trzecich. Należy też wiedzieć, że właściwie każdy notariusz ma prawo zerwać zawartą wcześniej umowę z swoim klientem, jeśli dojdzie do obustronnego naruszenia zaufania. Zgłosić się o pomoc do notariusza każda osoba w każdej chwili. Natomiast zaleca się uprzednie umówienie przez telefon.

Więcej: Notariusz Zielona Góra