Zaawansowana technologia jak również sposobności.

Catia to główny program jaki stanowi narzędzie pracy każdego inżyniera. Możliwości ,które daje to oprogramowanie są praktycznie ogromne. Rozbudowana technika jak również możliwości, które za sobą niesie ten program sprawiają, że praca inżynierów jest znacznie bardziej wygodna oraz bardziej wydajna. Należy jednak wziąć pod uwagę na prawidłowe posługiwanie się programem catia. Niekiedy zdarza się bowiem, że mało przeszkolony inżynier przy pierwszym kontakcie z tak specjalistycznym programem nie umie wydajnie oraz prawidłowo pracować na nim. Tu z pomocą pojawia się portal ibs-poland.pl. Pozwala on na wyuczenie się jak obchodzić się z tego typu programem w sposób zapewniający kluczowe wymogi, które związane są z pracą tego programu. Zależnie od oczekiwań danego inżyniera jest wiele opcji w obszarze przeprowadzanych kursów. Pierwsze jest szkoleniem głównym ,które obejmuje podstawowe funkcje zwyczajnego oprogramowania catia. Na szkolenie tego typu zapisać się można np. stacjonarnie, w siedzibie, telefonicznie lub elektronicznie – korzystając z informacji ,które są zawarte na stronie ibs-poland. W zależności od swoich potrzeb szkolenie to możemy powtórzyć, a każde z nich zakończone jest wydaniem przez organizatora szkolenia stosownego certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.

Autor:  3d experience